Một thực phẩm tuyệt vời chúng ta thường không đánh giá đúng giá trị với sức khoẻ – Đó chính là dầu dừa 1. Dầu dừa cho dù là dầu (chất béo) nhưng lại giúp chúng ta đốt nhiều mỡ hơn và giảm cân Một giá trị nhất của dầu dừa là giúp chúng ta