QUY TRÌNH ĐẶT SONDE HỖNG TRÀNG 1. Chỉ định  Bệnh nhân có chỉ định dinh dưỡng đường tiêu hoá nhưng có triệu chứng của không dung nạp: trào ngược, nôn, bụng chướng….  Bệnh nhân viêm tuỵ cấp cần nuôi dưỡng sớm 2. Chuẩn bị dụng cụ  Sonde hỗng tràng có đầu nặng