Chế độ ăn Detox (đề tốc) là gì? Chế độ ăn detox được sử dụng với mục đích loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Thành phần trong chế độ detox thường gồm nước, rau, quả, nước sinh tố, đôi khi là thảo dược, trà kết hợp với nhịn ăn và thụt rửa và