TÍNH TOÁN NHU CẦU DINH DƯỠNG TĨNH MẠCH

CA LÂM SÀNG TÍNH TOÁN NHU CẦU DINH DƯỠNG TĨNH MẠCH

Ca số 1

Bệnh nhân nam 40 tuổi, sau phẫu thuật ổ bụng cách đây 2 tuần nhưng không ăn uống kém và sụt 4 cân. Bn cao 1m73 nặng 72 kg. Sonde dạ dày ra nhiều dịch tồn dư và bệnh nhân chỉ định dinh dưỡng đường tĩnh mạch với tổng dịch vào không quá 2200 ml/ngày (không tính dịch lipid)

Tổng nhu cầu năng lượng: 25 kcal/kg x 72 = 1800 kcal/ngày

Nhu cầu đạm 1,5 gam x 72 = 108 gam protein/ngày

Tính lượng dinh dưỡng tĩnh mạch

Dịch lipid 20%, dịch đạm 4%, và dextrose 13,4%

 1. Lipid chiếm 20% năng lượng

1800 kcal x 20% = 360 kcal từ chất béo

1 ml lipd 20% có 2 kcal => cần có 180 ml lipid 20%

 1. Lượng đạm cần 108 gam

108 gram : 2200 ml = amino acid 4%

108 gram x 4 kcal/gram = 432 kcal từ đạm

 1. Lượng calo từ đường dextrose

360 kcal từ lipid + 432 kcal từ protein = 792 kcal

Lượng calo từ dextrose: 1800 – 792 = 1008 kcal

 1. Nồng độ dextrose cần có

Số gam dextrose cần có: 1008 : 3,4 kcal/gram dextrose = 296 gram

296 gram dextrose : 2200 ml = 13,4% dextrose

Vậy dịch TPN sau khi pha chế có dextrose 13,4% và nồng độ acid amine là 4%, với 180 ml lipid 20%

Sau khi pha chế nên bắt đầu truyền với tốc độ ½ sau đó tăng lên dần để đạt 92 ml/giờ nếu đường và điện giải máu ổn định.

 1. Bổ xung thêm vitamin và yếu tố vi lượng theo khuyến cáo trừ khi nghi ngờ có giảm nặng.

Ca số 2

Bệnh nhân nam nặng 80 kg chỉ định dinh dưỡng tĩnh mạch toàn phần TPN

Tổng năng lượng: 30 kcal/kg/ngày x 80 kg = 2400 kcal/ngày

Protein: 1,5 g/kg/ngày x 80 kg = 120 gam/ngày

Dịch lipid 20% (theo thành phần chiếm 20% chế độ ăn) 2400 kcal x 20% = 480 kcal cho lipid

Dịch truyền tổng 30-40 ml/kg/ngày x 80 kg = 2400 – 3200 ml/ngày

Sử dụng số lượng đã tính ở trên để tạo ra công thức dinh dưỡng

 • Dịch lipid 20% mỗi ml cho 2 kcal: 250 ml Lipid 20% cho 500 kcal vì vậy % tổng năng lượng mà lipid chiếm 500:2400 = 21%

Số calo còn lại dành cho đường và đạm 2400 – 500 = 1900 kcal

 • Năng lượng do đạm cung cấp: 120 gam x 4 kcal cho 1 gam acid amin = 480 kcal

Vì vậy số calo còn lại của đường dextrose: 1900-480 = 1420 kcal

Vì mỗi gam dextrose cho 3,4 kcal nên số gam dextrose cần 1420 : 3,4 = 418 gam

 • Nếu chọn dịch acid amin 8,5% thì 100 ml có 8,5 gam đạm, do vậy 120 gam đạm cần 1411 ml dịch đạm 8,5%, làm tròn thành 1400 ml chứa 119 gam aminoacid.
 • Nếu chọn đường dextrose 30%: 100 ml có 30 gam đường, do vậy 418 gam cần có 1393 ml dextrose 30% làm tròn 1400 ml có chứa 420 gam dextrose.

Số calo từ dextrose 420 x 3,4 = 1420 kcal

 • Tổng năng lượng sau khi hợp nhất 3 thành phần dextrose 30%, đạm 8,5% và lipid 20% = 1428 + 476 + 500 = 2404 kcal

Tính toán tốc độ truyền TPN

 • Tổng số dịch đường và đạm 1400 + 1400 =2800 ml

Cho thêm dịch thêm ngoài: vitamin và khoáng chất 30 ml/1 lít ta có 30 x 2,8 = 84 ml

 • Tổng số dịch sẽ thành 2884 ml / ngày, chia cho 24 giờ ta có tốc độ 120 ml/giờ. Với dịch lipid 250 ml sẽ truyền riêng trong 12 tiếng với tốc độ 250:12 = 21 ml/giờ.

TS BS Nguyễn Hữu Quân

Tổng hợp 31/3/19

 

Chúng tôi rất vui khi được bạn like & share:
User Rating: 0.0 (0 votes)
Sending

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Bộ gõ AVIM-Reloaded